Betrokken!
Nieuwsgierig!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!
Veilig!

Brief coronavirus 31 maart 2020

31-03-2020
Geachte ouders en verzorgers,

Zoals toegezegd in mijn brief van 17 maart jl. zou ik u informeren als er meer duidelijk is over de periode na 6 april 2020. Welnu, zoals ongetwijfeld bekend heeft er zojuist een persconferentie plaatsgevonden waarin een verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is toegelicht. Alle scholen van PPO de Link zullen wederom gehoor geven aan deze maatregelen. Graag informeer ik u wat deze maatregelen zijn en wat de consequenties zijn voor de scholen en voor u.

De verlengde maatregelen met betrekking tot onderwijs zijn:
 We geven tot en met 28 april 2020 geen fysiek onderwijs, de scholen blijven dicht voor kinderen.
 We blijven hierop een uitzondering maken voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Het gaat hierbij specifiek om personeel in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen, zoals zorg of politie. De volledige lijst vitale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Consequenties:
- Het niet fysiek in de scholen verzorgen van onderwijs blijft van kracht. Dat betekent dat u uw kinderen thuis blijft houden.
- We blijven ervoor zorgen dat kinderen van ouders met vitale beroepen een dagprogramma krijgen aangeboden op school. Het gaat hierbij uitsluitend om opvang. Het onderwijsaanbod is in de regel niet anders dan het onderwijsaanbod dat uw kind thuis krijgt van ons. Ik verzoek u kenbaar te blijven maken bij de school als u, als ouder met een vitaal beroep, gebruik wenst te maken van de opvangmogelijkheid.
- We blijven onderwijs op afstand bieden zoals we dat de afgelopen twee weken hebben verzorgd. Ik verwijs u graag naar mijn brief d.d. 17 maart over de wijze waarop we dit doen, alsmede mijn brief d.d. 27 maart over het veiligheidsbeleid van Google. De belangrijkste informatie uit die brieven heb ik hieronder als bijlagen toegevoegd, zodat u alle belangrijke informatie op dit punt in één document terug kunt vinden.

Dit besluit geeft wederom helderheid voor de komende periode zowel voor zowel u als ouder als voor ons als organisatie. Ik denk dat we het graag met elkaar anders hadden gezien en dat we liever deze crisis hadden willen afsluiten. Waarbij ik overigens niet voorbij wil gaan aan het gegeven dat het op termijn weer opstarten van regulier onderwijs ook een heel zware klus zal zijn. Maar als deze crisis daarmee achter ons zou liggen, gaan we graag die uitdaging weer aan.

Het is echter wat het is, we gaan hier met elkaar doorheen. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en de RIVM. De afgelopen twee weken zie ik zowel onze collega’s als u als ouders en verzorgers een grote inspanning leveren om het beste ervan te maken voor onze kinderen. Laten we dit vooral blijven doen en proberen om aan de ene kant nog zoveel als mogelijk onderwijs te geven en aan de andere kant zoveel mogelijk voor structuur en verbinding te zorgen voor de kinderen. En naarmate dit langer duurt kan dat laatste nog wel eens het belangrijkste worden.

Ik blijf u vooral veel sterkte en gezondheid toewensen. Zoals in eerdere brieven aangegeven zal ik u op de hoogte blijven houden als dit op het niveau van de stichting noodzakelijk is. U hoort op basis van de nu bekende informatie in ieder geval van mij in de week voor 28 april, wanneer het kabinet besluiten neemt over de periode na 28 april. In alle andere gevallen hoort u zoals gebruikelijk direct vanuit de school. Indien u verdere vragen heeft verzoek ik u deze aan de schooldirecteur te richten.

Vriendelijke groet,

Michel Buurman
algemeen directeur PPO de Link

 
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo