Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!

Brief veiligheid

30-03-2020
Betreft: informatie ten aanzien van de gegevensbescherming leren op afstand
Geachte ouders en verzorgers,

De recente ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) hebben ertoe geleid dat scholen noodgedwongen moesten zoeken naar middelen om het afstandsonderwijs te faciliteren. Zo ook onze scholen. Begin dit schooljaar heeft PPO de Link al de keuze gemaakt om op alle scholen het systeembeheer bij één partij (Cloudwise) onder te brengen en alle hardware op te waarderen naar de huidige standaarden. Mede door deze keuzes waren we als stichting goed voorbereid om onderwijs op afstand te verzorgen. Na twee weken kunnen we concluderen dat we goed met elkaar onderweg zijn. Naast de enorme inzet van onze collega’s, waar ik trots op ben, heeft uw inzet in de begeleiding van uw kind(eren) hier ook een grote rol in gespeeld. Ik wil u daar bij deze voor bedanken!

Afstandsonderwijs brengt begrijpelijk ook vragen met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van data van onze scholen en leerlingen. Voor ons als stichting is het werken in een veilige omgeving van wezenlijk belang en we doen er alles aan om data veilig te houden. Dit betekent dat wij werken conform de gestelde normen (AVG). Voor het afstandsonderwijs gebruiken wij G Suite for Education van Google.

Enkele belangrijke dingen die u moet weten over G Suite for Education:
- Scholen zijn eigenaar van hun gegevens - Google houdt deze gegevens veilig en bouwt en beheert veilige servers en platformdiensten. Via onze partner Cloudwise hebben wij volledig eigenaarschap over welke services we aan/uit willen zetten en wat er gebeurt met de gegevens. - Er zijn geen advertenties in de kernservices van G Suite for Education
- Er zijn geen advertenties in de kernservices van G Suite for Education en de persoonlijke gegevens van leerlingen worden niet gebruikt om advertentieprofielen te maken voor targeting.
- Google ondersteunt de naleving van branchevoorschriften: De services ondersteunen de naleving van privacy- en beveiligingseisen. Onafhankelijke organisaties hebben de diensten gecontroleerd en ervoor gezorgd dat de gegevensbeschermingspraktijken voldoen aan veeleisende normen.
- Google biedt duidelijke informatie over het privacy- en beveiligingsbeleid van Google - Google streeft naar transparantie over het beleid en de praktijken inzake gegevensverzameling. De privacyverklaring van G Suite for Education en de G Suite-overeenkomst leggen de contractuele verplichtingen uit om uw gegevens te beschermen.
- Op deze website https://edu.google.com/intl/nl/why-google/privacy-security/?modal_active=none vindt u meer informatie over de veiligheid die Google biedt.

Tegelijkertijd beseffen wij dat we mogelijk niet al uw vragen wegnemen met deze informatie. Onze prioriteit ligt momenteel bij het verzorgen van optimaal onderwijs op afstand, waarbij leerkrachten en onderwijspersoneel in verbinding blijven met hun leerlingen. Bij alle afwegingen die wij maken wordt veiligheid zorgvuldig gewogen, maar is werkbaarheid ook van groot belang. Ter illustratie gebruiken wij namen en geen nummers, zodat kinderen en leerkrachten zien met wie zij te maken hebben.

Tenslotte vragen wij uw medewerking ook in deze. Veiligheid maak je samen. Ook u als ouder kunt een rol spelen in het creëren van veiligheid, voor zowel die van uw kinderen als die van onze collega's. In de uitvoering kunnen we, zoals al gebleken de afgelopen twee weken, niet zonder uw inbreng. We verzoeken u dan ook uw kind te blijven begeleiden in hun verkenning van de mogelijkheden die onderwijs op afstand biedt, alsmede erop toe te blijven zien dat het in beeld zijn van onze collega’s hun privacy en veiligheid niet schendt. Ook zij hebben uiteraard recht op privacy.

Wij hopen dat wij u middels dit bericht het vertrouwen hebben kunnen geven dat wij alles in het werk stellen om zo goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen en dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens van uw kind(eren) en onze leerlingen.

Met vriendelijke groet,

Michel Buurman algemeen directeur PPO de Link
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo